Yönetim Kurulu Üyeleri

Kemal Semerciler (Başkan)

Kemal Semerciler (Başkan) Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi mezunudur. İş hayatına, 1981 yılında Yapı Kredi Bankası Teftiş Kurulu’nda başlamış, 1990-2003 yılları arasında Genel Muhasebe ve Mali İşler Bölümü’nde müdür olarak görev yapmıştır. 2004-2006 yılları arasında Teftiş Kurulu Başkanlığı, 2006-2008 yılları arasında Mevzuat Departmanı’nda Genel Müdür Yardımcılığı yapmıştır. Yapı Kredi Bankası’ndaki görevi süresince Banka’nın iştiraklerinde Yönetim Kurulu Üyeliği ve Denetçilik görevlerini sürdürmüştür. Mart 2010 ve Nisan 2016 yılları arasında Alternatifbank Bank Yönetim Kurulu Üyeliği ve Denetim Komitesi Başkanlığı yapmıştır. Nisan 2016’dan itibaren Pınar Et ve Pınar Süt’deki yönetim kurulu üyeliği görevini sürdürmektedir.

İsmail Gül (Genel Sekreter)

İsmail Gül (Genel Sekreter) 01.04.1956 tarihinde Pülümür’de doğmuştur. 1974 yılında Taksim Atatürk Erkek Lisesi’nden mezun olmuş, 15.07.1975 yılında Kasımpaşa Şubesi’nde göreve başlamıştır. 1992 yılında Bankamızda örgütlü bulunan Basisen Banka-Sigorta İşçileri Sendikası Beyoğlu Şubesi’nin yönetim organlarında Mali Sekreter olarak görev almış, Bankamız Rıhtım Şubesi’nde müdür yardımcısı olarak görevine devam ederken, 1994 yılında Basisen Beyoğlu Şubesi’nde profesyonel olarak mali sekreterlik görevine başlamıştır. 20.01.2007’den itibaren, Basisen Beyoğlu Şubesi’nde Başkan Yardımcısı olarak görev yapmaktadır.

Ayfer Kaynakcı (Sayman)

Ayfer Kaynakcı (Sayman) 28.06.1972 yılında Ayvalık’ta doğmuştur. Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümü mezunudur. 1989 yılında Yapı Kredi Bankası Topağacı şubesinde göreve başlamışdır. Finansal Planlama ve Mali İşler Yönetiminde, Genel Muhasebe Grup Başkanı olarak görev yapmış , 2020 yılında emekli olmuştur.

Murat Çevikbaş (Üye)

Murat Çevikbaş (Üye) 1965 yılında Gaziantep’de doğmuştur. 1986 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nden mezun olmuştur. Özel bir şirkette proje mühendisi olarak görev yapan Çevikbaş, 1990 Ağustos ayından itibaren Bankamızda mimar-mühendis olarak göreve başlamıştır. İnşaat İşleri ve Teknik Bina Yönetimi Direktörü görevinden sonra, halen Genel Hizmetler Direktörü görevini sürdürmektedir. Evli ve 2 çocuk babasıdır.

Mehmet Gülerce (Üye)

Mehmet Gülerce (Üye) 11.01.1971 yılında Tirebolu / Giresun’da doğmuştur. Karadeniz Teknik Üniversitesi İşletme Bölümü mezunudur. Kasım 1995 tarihinde Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. İnsan Kaynakları Yönetimi’nde göreve başlamış olup, halen aynı yönetimde Özlük ve Dokümantasyon Yönetimi Yöneticisi olarak görevine devam etmektedir. Evli ve iki çocukludur.

Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri

Güven Kahraman

Güven Kahraman 20.09.1978 yılında Ankara’da doğmuştur. İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 2001 yılında mezun olmuştur . Galatasaray Üniversitesi Soysal Bilimler Enstitüsü Ekonomi Hukuku Yüksek lisans programını 2009 yılında tamamlamıştır. Nisan 2004’den itibaren Bankamızda çalışmakta olup; halen Hukuk Yönetimi, İç Ticaret Destek Direktörü olarak görev yapmaktadır.

Hasan Uysal

Hasan Uysal 10.04.1967 tarihinde Konya’da doğmuştur. Akşehir Lisesi mezunudur. 15.09.1992 tarihinde Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. İdari İşler Yönetimi’nde göreve başlamış olup, halen aynı Yönetimde İdari işler /Tesisler Yöneticisi olarak görevine devam etmektedir.

S. Levent Çakar

S. Levent Çakar Levent Çakar 1971 doğumludur. Yakın Doğu Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği mezunudur. Yeditepe Üniversitesi’nde Yüksek Lisans (MBA) öğrenimi görmüştür. 1996 Paykom (Apple), 1998 Koçbank IT, 2007 Yapı Kredi İnsan Kaynaklarında çeşitli IT projelerinde görev almıştır. Halen Yapı Kredi İk Uygulamaları Bakım ve Geliştirme Müdürü olarak görevine devam etmektedir. Evli ve bir çocuk babasıdır.

Denetim Kurulu Üyeleri

Habib Kök

Habib Kök 15.01.1963'de İskenderun'da doğmuştur. Yapı ve Kredi Bankası İnsan Kaynakları Yönetimi'nde, İK Operasyonları Müdürü olarak görev yapmaktadır.

Taner Akbaş

Taner Akbaş 05.02.1964 tarihinde İstanbul’da doğmuştur. İstanbul Zincirlikuyu Endüstri Meslek Lisesi mezunudur. 15.05.1987 tarihinde Yapı ve Kredi Bankası İnsan Kaynakları Yönetimi’nde göreve başlamış, 2016 yılında emekli olmuştur. 2017 yılından itibaren Bankamız Emekli Sandığı Vakfı’nda görev yapmaktadır. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Yılmaz Özkan

Yılmaz Özkan 01.02.1968 Tarihinde Kastamonu'da doğmuştur. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Reklam Halka ilişkiler Bölümü mezunudur. 01.10.1989 tarihinde Genel Müdürlük Bireysel Bankacılık Bölümünde çalışmaya başlamıştır. 01.10.2003 tarihinde Karabük Şubesi'ne Şube Müdürü olarak atanmıştır. Fatih Şubesi ve Galatasaray Şubesi Müdürlüğü görevinde bulunmuştur. Halen Seyrantepe Şube Müdürlüğü görevini yürütmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Denetim Kurulu Yedek Üyeleri

Hasan Sadi

Hasan Sadi 15.11.1973 tarihinde Kars’ta doğmuştur. Lisans öğrenimini İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümü’nde 1997 yılında tamamlamıştır. Nisan 2000’de Yapı ve Kredi Bankası İştirakler Yönetimi’nde göreve başlamıştır. Halen Yapı Kredi Bankası A.Ş.’nin İştirak ilişkileri ve iştirakler Muhasebe müdürü olarak görev yapmaktadır.

Murat Erdem