Para Biriktirme ve Yardım Derneği


Kuruluş ve Tarihi


Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Mensupları Para Biriktirme ve Yardım Derneği, bu ünvanla 14.Şubat.1952’de, bankamızın 2 sicil No.’lu çalışanı merhum Umum Müdür Muavini Nuri Pere ve arkadaşlarınca kurulmuş ve fiilen 16.05.1956’da ilk Yönetim Kurulu toplantısını yaparak Dernek Tüzüğünü oluşturmuş ve çalışmalarına başlamıştır.

1956’da ilk çalışma yılı sonunda Derneğimizin kayıtlı üye sayısı 1966 dır. 14.11.1983 tarihinde İstanbul Elmadağ Şubemizin 3. katının, banka üst yönetimince resmen Dernek Merkezi olarak tahsis edilmesi sonucu, o tarihten bu yana Derneğimiz Cumhuriyet Cad. No:67 Kat:3 34373 Elmadağ / İstanbul adresinde üyelerine hizmetini sürdürmektedir.


İşlevi


Derneğimizin tüzükle belirlenen başlıca amacı üyeleri arasında sosyal dayanışmayı ve yardımlaşmayı sağlamaktır.

Bu amacın gerçekleştirilmesi için de, 1952 yılından bu yana çalışmalarını kesintisiz olarak sürdürerek, Derneğimize üye olan Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. çalışanları ile emeklilerine ve üyeliğini devam ettiren dul eşlerinden gereksinim duyanlara kısa süreli borç para vermekte, ayrıca kendi kusuru olmaksızın güç duruma düşen, yangın veya deprem, sel gibi doğal afetlere maruz kalanlara da maddi manevi zararlarını bir ölçüde karşılamak amacıyla karşılıksız olarak nakdi veya ayni yardım yapmaktadır.


Yapısı


Halen yürürlükte bulunan 04.11.2004 tarih 5253 sayılı Dernekler Yasası uyarınca, Derneğimizin yönetim örgütü: Genel Kurul, Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulundan oluşmaktadır.

Genel Kurul: 3 yılda bir Nisan ayı içinde, üyelerin toplanmasıyla oluşan en önemli örgüttür.

Yönetim Kurulu: 3 yılda bir yapılan Genel Kurulda seçimle oluşturulan 5 asil ve 5 yedek üyeden ibaret Derneğin temsil ve yönetimi ile Dernek tüzüğünün kendisine verdiği işleri yapan ve yetkileri kullanan icra organıdır.

Denetim Kurulu: 3 asil, 3 yedek üyeden oluşan Denetim Kurulu ise, Derneğin görevini ve işleyişini mevzuat ve tüzükte belirtilen esas ve kurallar içinde yapıp yapmadığını denetleyen ve bunu Genel Kurula bir raporla sunan bir organdır.

31.12.2018 tarihine göre kayıtlı üye sayımız 13647 kişi olup, 8645’i çalışan üye, 5002’si ise emekli ve dul eşlerinden oluşmaktadır.

Bu büyük camianın ve sayısının daha da artmasını arzuladığımız üyelerin taleplerini karşılamak amacıyla, Dernek merkezinde Müdür Oğuzhan Acartürk, personel Gülçin Özgür, Hasan Sezgin, Nilay Ertüz ve Burak Yağmur olmak üzere toplam 5 çalışan hizmet vermektedir.


Dernek Çalışmaları


Derneğimiz halen esas amacı doğrultusunda, gereksinim duyan üyelerine 12 ay’a kadar vadeyle (emekli üyelerimiz için eğitim kredisi hariç, 18 aya kadar vade) ve her yıl güncellenen tutarlarda katkı payı kesintisiyle, ihtiyaç kredisi ayrıca evlenenlere evlilik kredisi, konut alanlara konut kredisi, tatil kredisi ve eğitim kredisi adı altında borç para vermektedir.

Genel Müdürlük birimleri ve tüm şubelerle Microsoft Outlook Web Access ortamından “yardım sandığı” koduyla, Yapı Kredi Bizler Uygulamalarının altındaki linkte ve Dernek telefonlarından, üyeleriyle iletişimini sürdüren derneğimiz, kuruluşundan bu yana olduğu gibi, bundan sonra da kesintisiz olarak üyelerine hizmet etmeyi en büyük görev ve onur sayacaktır.