Hizmetlerimiz hakkında öğrenmek istediklerinizi sizler için aşağıda listeledik.

 • 1 - Kimler üye olabilir ?

  Bankada ya da iştiraklerinde hizmet akdi ile çalışanlar, 5253 sayılı Dernekler Kanununun 3. ve 32. maddelerinde belirtilen hak sınırlamaları kapsamında kalmamak koşuluyla derneğe üye olabilir.

  Dernek üyelik aidatı aylık 25 TL. dir.

 • 2 - Nasıl üye olabilirim ?

  Dernek sitesinde bulunan üyelik evraklarını doldurulup, asılları dernek merkezine gönderilir ve ilk yönetim kurulu toplantısında değerlendirilerek üyeliğe kabul işlemi gerçekleştirilir. (Üyelik işlemleri, her ayın 15’i ve sonunda yapılmaktadır.)

  Üye giriş beyannamesi   Taahhütname

 • 3 - Kredi kullanımı için ne kadar çalışmak gereklidir ?

  Yönetmelik hükümlerine göre borç para verilecek dernek üyesinin, istem tarihinde banka veya iştiraklerinde 1 yıllık çalışma süresini doldurmuş olması gerekmektedir.

 • 4 - Kullanılan krediden ne kadar kesinti oluyor ?

  Yönetmelik uyarınca üyelere verilen borç paralara, borç verilen tutar üzerinden yıllık % 15 oranında katkı payı uygulanır ve borç para verilmesi sırasında peşin olarak tahsil edilir. Ayrıca yeni üye olanlardan, işe giriş tarihinden üyelik tarihine kadar olan aidatları ilk kullandıkları borç talebinden tahsil edilir.

 • 5 - Dernek üyeliğinden nasıl ayrılabilirim ?

  Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernek üyeliğinden ayrılma hakkına sahiptir.

 • 6 - Dernek üyeliğinden ayrılanlar, tekrar üye olabilir mi ?

  Dernek üyeliğinden kendi istekleri ile ayrılanlar, yeniden üyelik için, ayrılış tarihinden 2 yıl sonra başvurabilir ve üyeliğe kabul edilip edilmemeleri, yönetim kurulunun kararına bağlıdır. Derneğe yeniden üye olma istemi kabul edilenler hakkında yeni üye olanlar gibi işlem yapılır.

  Derneğe tekrar üye olma istemi kabul edilenlerin borç para talepleri, derneğe ilk giriş tarihinden başlayarak yeniden üyeliğe başvuru tarihine kadar geçen sürenin aidatlarını yatırmasından itibaren karşılanır veya aidatları göndermiş oldukları borç taleplerinden tenzil edilir.

  Derneğe ikinci kez üyeliği kabul edilenler, dernekden tekrar ayrılmaları durumunda, yeniden üye olamazlar.

 • 7 - Dernekten ayrılma durumunda, aidat ve katkı payı iade alınabiliyor mu ?

  Evet, alınan aidat ve katkı payı iade edilmektedir.

 • 8 - Limit altı kredi kullanımlarında, kalan limiti kullanabiliyor muyuz ?

  Kredi vadesi bitmeden kalan kısım için tekrar kullandırım yapılmamaktadır.

 • 9 - Bankadan ayrıldığım zaman borcumun tamamını kapatmak zorunda mıyım ?

  Derneğimizdeki biriken aidat ve katkı payı toplamı, borcunuza mahsup edildikten sonra, kalan borcun tamamının kapatılması gerekmektedir.

 • 10 - Bütün krediler için ayrı form doldurmak gerekiyor mu ?

  Aynı borç isteme formu üzerinde birden fazla kredi talebi yapılabilir.

 • 11 - Borç isteme formunu nasıl gönderebilirim ?

  Borç isteme formu,

  e-posta ( yarsan@yapikredi.com.tr )

  faks ( 0-212 247 13 81 )

  ve

  posta yoluyla gönderilebilir.

  E-posta ve faks yoluyla gönderilen formların asıllarının gönderilmesine gerek bulunmamaktadır.

  Ayrıca,
  Çalışan üyelerimiz, Yapı Kredi Bizler - Dinamik - Vakıf ve Dernekler - Yardım Derneği Online Kredi Formu
  linkinden online kredi başvurusu yapabilirler.