Haziran 2022

Borç para verme yönetmelik değişikliği

Borç para verme yönetmeliği 1 Temmuz 2022 tarihi itibariyle değişmiştir.
Borç verilen paralara uygulanan yıllık % 7 oranındaki katkı payı, 1 Temmuz 2022 tarihinden itibaren yıllık % 9 olarak uygulanacaktır.


Aralık 2021

Borç para limit güncellemesi

01 Ocak 2022 tarihi itibariyle borç para limitleri güncellenmiştir.


Haziran 2021

Genel Kurul İlanı

GENEL KURUL İLANI

YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. MENSUPLARI
PARA BİRİKTİRME VE YARDIM DERNEĞİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NDAN

Derneğimizin 12 Nisan 2021 Pazartesi günü saat 10:00’da yapılacağı duyurulan Olağan Genel Kurulunun ilk Toplantısında yeterli çoğunluğun sağlanamamış olması sonucu,20 Nisan 2021 tarihine ertelenen ancak, Corona virüs Tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge ve tüm ülke genelinde uygulanan tam kapanma sürecinde fiili imkansızlık nedeniyle yeniden ertelenmek zorunda kalınan ikinci toplantısı, daha önceki ilanda da belirtildiği üzere, aşağıdaki gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere 6 Temmuz 2021 Salı günü saat 10:00’da Büyükdere Cad. Levent /İstanbul adresindeki Yapı Kredi D Blok toplantı salonunda yapılacaktır.

Sayın üyelerimizin toplantıda hazır bulunmaları rica olunur.

Yönetim Kurulu

Gündem:

1- Açılış, Saygı Duruşu,
2- Başkanlık Divanı Seçimi ve Genel Kurul Tutanaklarının Divan Heyetince İmzalanmasına Yetki Verilmesi,
3- Yönetim ve Denetleme Kurulları Raporlarının Görüşülmesi, Yönetim ve Denetim Kurullarının İbrası,
4- Tahmini Bütçenin Görüşülüp Kabul Edilmesi,
5- Tüzük Değişikliği,
6- Dernek için Taşınmaz Malların Satın Alınması Hususunda, yeni Yönetim Kuruluna Yetki Verilmesi,
7- Dernek Organlarının Seçilmesi,
8- Dilek ve İstekler,Haziran 2021

Destek Kredisi

3.000 tl limitli, 12 ay vadeli DESTEK KREDİSİ uygulamamız, Haziran ayı sonuna kadar uzatılmıştır. İhtiyacı olan üyelerimiz, 30 Haziran 2021 tarihine kadar başvurabilecektir. ( Mevcut kredilerde olduğu gibi yıllık % 7 katkı payı uygulanacaktır.)


Mayıs 2021

Dernek Çalışma Saatleri 09:00 - 12:30 / 13:30 - 17:00

Dernek çalışma saatlerimiz, 09:00 - 12:30 / 13:30 - 17:00 olarak yeniden düzenlenmiştir.


Nisan 2021

30 Nisan - 17 Mayıs 2021 Dernek çalışma düzenlemesi

Değerli üyelerimiz;
Koronavirüs salgını önlemleri kapsamında, 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19:00 – 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05:00 arasında tam zamanlı sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olması nedeniyle dernek ofisimiz kapalı olacaktır.
Bu süreçde dernek çalışanları hafta içi saat 10:00 – 16:00 saatleri arasında uzaktan erişimle hizmet vermeye devam edecektir. Borç isteme formunu, yarsan@yapikredi.com.tr adresine mail olarak iletebilirsiniz. Dernek ofisinin kapalı olması nedeniyle, faks veya posta yoluyla gönderilen talepler değerlendirilemeyecektir.


Nisan 2021

Destek Kredisi

3.000 tl limitli, 12 ay vadeli DESTEK KREDİSİ uygulamamız, Mayıs ayı sonuna kadar uzatılmıştır. İhtiyacı olan üyelerimiz, 31 Mayıs 2021 tarihine kadar başvurabilecektir. ( Mevcut kredilerde olduğu gibi yıllık % 7 katkı payı uygulanacaktır.)


Nisan 2021

Genel Kurul Erteleme

20 Nisan 2021 Salı günü yapılacak olan dernek genel kurulu, koronavirüs salgınıyla ilgili alınan kısmi kapanma önlemleri nedeniyle, ileri bir tarihe ertelenmiştir.


Nisan 2021

Dernek çalışma saatleri 10:00 - 12:30 / 13:30 - 17:00

Değerli üyelerimiz,
Koronavirüs önlemleri kapsamında , 12 Nisan 2021 Pazartesi günü itibarıyla dernek çalışma saatlerimiz,
10:00 - 12:30 / 13:30 - 17:00 olarak yeniden düzenlenmiştir.


Nisan 2021

Genel Kurul İlanı

Genel Kurul İlanı

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Mensupları
Para Biriktirme ve Yardım Derneği
Yönetim Kurulu Başkanlığı’ndan

Derneğimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere , 12 Nisan 2021 Pazartesi günü saat 10:00’da Cumhuriyet Cad. No: 67 K:3 Elmadağ/İstanbul adresindeki Dernek Merkezi’nde yapılacaktır.
Bu toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı, 20 Nisan 2021 Salı günü saat 10:00’da Büyükdere Cad. Levent/İstanbul adresindeki Yapı Kredi Plaza D Blok toplantı salonunda yapılacaktır.
Sayın üyelerimizin toplantıda hazır bulunmaları rica olunur.

Yönetim Kurulu

Gündem:
1- Açılış, saygı duruşu
2- Başkanlık Divanı Seçimi ve Genel Kurul Tutanaklarının Divan Heyetince imzalanmasına yetki verilmesi,
3- Yönetim ve Denetleme Kurulları raporlarının görüşülmesi, Yönetim ve Denetim Kurullarının ibrası,
4- Tahmini bütçenin görüşülüp kabul edilmesi,
5- Tüzük değişikliği,
6- Dernek için taşınmaz malların satın alınması hususunda, yeni Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
7- Dernek organlarının seçilmesi,
8- Dilek ve istekler.


Şubat 2021