Nisan 2021

Genel Kurul Erteleme

20 Nisan 2021 Salı günü yapılacak olan dernek genel kurulu, koronavirüs salgınıyla ilgili alınan kısmi kapanma önlemleri nedeniyle, ileri bir tarihe ertelenmiştir.


Nisan 2021

Dernek çalışma saatleri 10:00 - 12:30 / 13:30 - 17:00

Değerli üyelerimiz,
Koronavirüs önlemleri kapsamında , 12 Nisan 2021 Pazartesi günü itibarıyla dernek çalışma saatlerimiz,
10:00 - 12:30 / 13:30 - 17:00 olarak yeniden düzenlenmiştir.


Nisan 2021

Genel Kurul İlanı

Genel Kurul İlanı

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Mensupları
Para Biriktirme ve Yardım Derneği
Yönetim Kurulu Başkanlığı’ndan

Derneğimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere , 12 Nisan 2021 Pazartesi günü saat 10:00’da Cumhuriyet Cad. No: 67 K:3 Elmadağ/İstanbul adresindeki Dernek Merkezi’nde yapılacaktır.
Bu toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı, 20 Nisan 2021 Salı günü saat 10:00’da Büyükdere Cad. Levent/İstanbul adresindeki Yapı Kredi Plaza D Blok toplantı salonunda yapılacaktır.
Sayın üyelerimizin toplantıda hazır bulunmaları rica olunur.

Yönetim Kurulu

Gündem:
1- Açılış, saygı duruşu
2- Başkanlık Divanı Seçimi ve Genel Kurul Tutanaklarının Divan Heyetince imzalanmasına yetki verilmesi,
3- Yönetim ve Denetleme Kurulları raporlarının görüşülmesi, Yönetim ve Denetim Kurullarının ibrası,
4- Tahmini bütçenin görüşülüp kabul edilmesi,
5- Tüzük değişikliği,
6- Dernek için taşınmaz malların satın alınması hususunda, yeni Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
7- Dernek organlarının seçilmesi,
8- Dilek ve istekler.


Şubat 2021

Destek Kredisi

3.000 tl limitli, 12 ay vadeli DESTEK KREDİSİ uygulamamız, Nisan ayı sonuna kadar uzatılmıştır. İhtiyacı olan üyelerimiz, 30 Nisan 2021 tarihine kadar başvurabilecektir. ( Mevcut kredilerde olduğu gibi yıllık % 7 katkı payı uygulanacaktır.)


Ocak 2021

Dernek çalışma saatleri 09:00 - 12:30 / 13:30 - 17:30

Dernek çalışma saatlerimiz , 09:00 - 12:30 / 13:30 - 17:30 olarak yeniden düzenlenmiştir.


Ocak 2021

Borç para verme yönetmelik değişikliği

Borç para verme yönetmeliği 1 Ocak 2021 tarihi itibariyle değişmiştir. Borç verilen tutarlar güncellenmiştir.
Borç verilen paralara uygulanan yıllık % 5 oranındaki katkı payı, 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren yıllık % 7 olarak uygulanacaktır.


Ocak 2021

Destek Kredisi

3.000 tl limitli, 12 ay vadeli DESTEK KREDİSİ uygulamamız, Şubat ayı sonuna kadar uzatılmıştır.
İhtiyacı olan üyelerimiz, 26 Şubat 2021 tarihine kadar başvurabilecektir.
( Mevcut kredilerde olduğu gibi yıllık % 7 katkı payı uygulanacaktır.


Aralık 2020

Dernek çalışma saatleri 10:00 - 12:30 / 13:30 - 16:30

Koronavirüs önlemleri kapsamında dernek çalışma saatlerimiz, 10:00 - 12:30 / 13:30 - 16:30 olarak yeniden düzenlenmiştir.


Kasım 2020

Destek Kredisi

Değerli üyelerimiz ;
Yaşadığımız bu zor günlerde, ihtiyacı olan üyelerimize destek olmak amacıyla, 26 Mart 2020 – 30 Haziran 2020 tarihleri arasında kullanıma açtığımız DESTEK KREDİSİ limiti, 24 Kasım 2020 tarihinden itibaren tekrar kullanıma açılmıştır.
Daha önce kullanım yapmamış üyelerimize, 31 Aralık 2020 tarihine kadar başvurmak kaydıyla , 3.000 tl limitli 12 ay vadeli DESTEK KREDİSİ kullandırılacaktır.
( Mevcut kredilerde olduğu gibi yıllık % 5 katkı payı uygulanacaktır.)


Kasım 2020

Dernek çalışma saatleri 10:00 - 12:30 / 13:30 - 17:30

Koronavirüs önlemleri kapsamında Bankamızın, İstanbul genelindeki şubelerin çalışma saatlerini 10:00 - 17:30 olarak belirlemesi nedeniyle ;
dernek çalışma saatlerimiz 10:00 - 12:30 / 13:30 - 17:30 olarak yeniden düzenlenmiştir.


Eylül 2020